русский

. Выразительно прочитать стихотворение.Подчеркнуть слова, которые показывают действия

Блая ночь
Не хотело солнышко
С неба уходить,
Захотелось солнышку
Ночью посветить.
Горевала ночью белой
Очень грустная луна,
В небесах висеть без дела
Не приучена она.
Что луна всю ночь грустит,
Солнышко увидело.
– Неужели, – говорит, –
Я тебя обидело?
Солнце тут же в море село,
А луна гулять пошла.
С каждой ночью веселела,
Округлялась и росла.
Снова к нам приходят сны,
Хорошо нам спится.
Только разве свет луны
С солнечным сравнится?

2. К словам чёрный, весёлый, плохо, день найдём в стихотворении
антонимы. Устно составим с ними предложения.

3. Напишите  по образцу: дарить – дарит – дарят.
ходить – … – … грустить – … – …
светить – … – … говорить – … – …
висеть – … – … чистить – … – …
смотреть – … – … спать – … – …

մայրենի

  1. Ընկեր,-ընկերանալ,ընկերություն,ընթերցել-ընթերցանություն ընթերցարան, ընթանալ, ընտրել,ընտրյալ բառերով կամ նրանց արմատներով 2-ական բառ կազմիր:
  2. Որտեղ անհրաժեշտ է, գրիր ը տառը: Բառարանի օգնությամբ բացատրիր և սովորիր քեզ անծանոթ բառերը:

Հյուրնկալ, անակընկալ, անընկալելի, ակնբախ, ձկնկիթ, սրնթաց, ճեպնթաց, ինքնստինքյան, կորընթարդ, մթնկա, հատնտիր, գույնզգույն, անստորագիր, հետզհետե, ակընդետ, խոչընդոտ, աննդմեջ, ակնթարթ, մակնթացություն, մթնշաղ, ազգնտիր, վայրընթաց, զուգընթաց:

3.Լրացրու բաց թողած տառերը:

Աշուն է, զովաշունչ ու պայծառ մի հսկեփայլ աշուն, ինչպիսին լինում է Արարատյան դաշտում: Ողկույզներով ծանրաբեռնված խաղողի այգիները փայլփլում են խայտաբղետ գույներով: Ծիրանագույն դեղձը, բուրումնավետ սերկիլը ժպտում են իրենց երկներանգ սաղարթների գրկում: Ամենից գեղեցիկը թերևս արծաթազոծ փշատենին է՝ թավշապատ տերևներով, յուրորինակ պտղով: Նրանց խիտ շարքերը ձևվում են ընդարձակ այգիների երկայնքով, ասվալտապատ ճանապարհների եզրերով:

Բնագիտություն

Լրացնել բաց թողնված բառերը՝

Հյուսիսային Ամերիկան մեծությամբ 3 — րդ մայրցամաքն է: Այնտեղ կա 3 խոշոր պետություն՝ Կանադա, ԱՄՆ, Մեկսիկա:

Այս խո՛շոր մայրցամաքում ավելի քան 3 երկիր կա։ Ամենամեծ պետությունը Կանադա է: Ամենամեծ քաղաքը Մեխիկոն է: Ամենաբարձր լեռնագագաթը Մաք Քինլին է, գտնվում է Միացյալ Նահանգների Ալյասկա նահանգում: Այս մայրցամաքի ամենամեծ լիճը Վերին լիճն է, գտնվում է Միացյալ Նահանգների և Կանադայի միջև, իսկ ամենամեծ անապատը Մեծ ավազնն է , որը գտնվում է Միացյալ Նահանգներում: Ամենաերկար գետը Միսիսիպին է, որն ունի 6019 կիլոմետր երկարություն: Ամենամեծ կղզին Գլենլանդիան է:

Ատակամա անապատը աշխարհի ամենաչոր վայրն է:

Անդերն աշխարհի ամենաերկար լեռնաշղթան է:

Սուպեն աշխարհի հին քաղաքակրթություններից մեկի հայրենինքն է:

Ամազոն աշխարհի ամենաջրառատ գետն է։

English

1.I  not  go to school at 8 o’clock.

2.He not  goes to school at 9 o’clock.

3.They are   not  go to the swimming pool.

4.I dont  like the poem.

5. I  not say “good night” to my sister.

6.not The girl loves cats and dogs.8i

7.I  not September the days become shorter and the nights become longer.

8.The  not farmers gather potatoes.

9.The  not   birds begin to leave for warm countries.

10.The  not animals put on their winter coats.

 

մաթեմ

20205

 

Հակոբի մտապահած թիվը

 

Արայի մտապահվծ թիվ-

 

30

 

միասին փոքր է

 

միսին650

 

 

 

լուծում

 

1)30+50==650-80=570

3)570:3=1400

4)190+50=240

5)190+30=220

խնդիրը    ստուգելու   համար     240+220+190=650

206

Աշոտ     Բաբկեն

Երեմ     Զավեն

Երեմ

Աշոտ

Բաբկեն

Զավեն

 

2071,8,03,2

 

 

Ամենաամծ   հընգանիշ   թիվը   կլնի

3210

Ամենափոքր   թիվը  կլինի

10238